PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (PLKPK)

Langkah 1: Semak Daftar

Semak Daftar Dan Maklumat Bidang Pilihan
No Kad Pengenalan Anda *
Masukkan No Kad Pengenalan tanpa simbol ' - '.
Kategori Permohonan BARU     NAIK TAHAP  *
PUSAT TEMUDUGA
Pusat Temuduga *
SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN

KATEGORI (Permohonan Baru):

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 18 - 25 tahun pada tarikh permohonan.
 • Belum berkahwin.
 • Memiliki (lulus) sijil SPM.
 • Boleh membaca, mengira dan menulis. 
 • Sihat tubuh badan dan boleh melakukan kerja-kerja di lapangan.
 • Bagi pemohon yang tidak memiliki SPM atau setaraf juga boleh memohon dan akan dipertimbangkan oleh pihak pengurusan Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian (BPKLP).

KATEGORI (Permohonan Naik Tahap):

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 – 45 pada tarikh pendaftaran
 • Memiliki (lulus) satu tahap sebelumnya (Bagi DKM: sekurang-kurangnya lulus 3 subjek SPM termasuk Bahasa Malaysia dan Sejarah)

Pemilihan Pusat Temuduga:

 • Ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kapasiti dan Latihan Pertanian (BPKLP)

Panduan Semasa Membuat Permohonan:

 • Pastikan anda mengisi semua maklumat yang betul dan tepat di dalam borang permohonan anda
 • Pastikan anda mengisi semua ruangan WAJIB yang bertanda (*)
 • Pastikan anda membuat semakan dengan teliti borang permohonan anda
 • Pastikan anda menekan butang (Hantar) bagi menghantar borang permohonan
 • KEMASKINI Borang Permohonan jika perlu (Kemaskini boleh dilakukan 3 kali sahaja)
 • Pastikan anda menyimpan No. Kemaskini untuk membuat kemaskini seterusnya.

Langkah 2: Maklumat Peribadi

Maklumat Peribadi Pemohon
Nama Pemohon *
Tarikh Lahir *
Jantina *
Agama *
Bangsa *
Status Bumiputra Ya Tidak *
Status Perkahwinan *
Alamat Surat Menyurat Alamat * *
  Poskod *
  Negeri *
  Parlimen *
  DUN *
No Telefon Rumah
No Telefon Bimbit
Email *
Maklumat Kesihatan Pemohon
Masalah Kecacatan Ya Tidak *
Masalah Kesihatan Yang Serius Ya Tidak *
Berat  KG *
Tinggi  cm *

Langkah 3: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga

Maklumat Ibu/Bapa Atau Penjaga
Nama *
Hubungan *
Pendapatan Isi Rumah *
Alamat Surat Menyurat Alamat Klik disini jika alamat ibubapa / penjaga sama dengan alamat pemohon
* *
  Poskod *
  Negeri *
No Telefon Bimbit / Rumah
No Telefon Pejabat
Pengalaman Dalam Bidang Penternakan / Pertanian

Langkah 4: Maklumat Orang Yang Ingin Dihubungi Sekiranya Berlaku Kecemasan

Maklumat Orang Yang Ingin Dihubungi Sekiranya Berlaku Kecemasan
Nama *
Hubungan *
Alamat Surat Menyurat Alamat Klik disini jika sama dengan maklumat penjaga
* *
  Poskod *
  Negeri *
No Telefon Bimbit / Rumah
No Telefon Pejabat

Langkah 5: Maklumat Akademik

Maklumat Akademik
Kategori Permohonan *

Langkah 6: Pengakuan Pemohon

Akuan Pemohon
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar dan lengkap.Saya faham bahawa pihak NATC berhak membatalkan tawaran ini jika didapati ada pemalsuan maklumat.Saya berjanji akan mematuhi segala syarat dan peraturan yang ditetapkan.

Agriculture Training Program Information System
Hakcipta terpelihara 2010. Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)
Version 5.0 - Kemaskini Terakhir pada 31 Januari 2013.